Pomoć za korištenje baze nadmetanja/tendera

POČETAK KORIŠTENJA KORISNIČKE BAZE

Upisivanjem korisničkih podataka koje smo vam poslali nalazite se u centralnom dijelu korisničke baze. Ukoliko želite možete obilježiti kućicu 'Zapamti me' kako ne biste ponovo morali unositi podatke.

Sa vaše lijeve strane nalazi se izbornik u kojem možete izabrati servise na koje ste pretplaćeni, vrstu objave, regiju, naručitelja, izvor u kojem je nadmetanje objavljeno te ključnu riječ koju želite. Ovako jednostavno možete pronaći neko nadmetanje znate li samo neku riječ iz predmeta nabave Pod 'tekst pretrage' upišite poznatu riječ.

Ukoliko želite imati stalno iste postavke u pregledu nadmetanja, kliknite na kućicu 'Čuvaj postavke pretrage'.

Zadano je 'Pretraži samo moje objave', što podrazumijeva nadmetanja iz oblasti kojom se bavite. Ukoliko želite pretraživati i nadmetanja izvan vaše djelatnosti ovu kvačicu trebate ukinuti.

KAKO JE ORGANIZIRAN PRIKAZ VAŠIH NADMETANJA I OSTALIH DOKUMENATA?

Na vrhu se nalazi padajući izbornik u kojem možete izabrati vrstu objave. Pored stoji podatak o broju nadmetanja koja su prikazana te opcija za ispis, izvoz u Excel i kućica za upis teksta za pretragu.


Radi lakšeg snalaženja, vaša nadmetanja na glavnom prikazu sadrže sljedeće parametre:

  • Datum
  • Naziv
  • Naručitelj
  • Rok prijave (ukoliko je podatak dostupan)
  • Procijenjena vrijednost (ukoliko je podatak dostupan)

Pored svakog parametra nalazi se trokutić u kojemu se nalazi filter. Koristeći filtere možete dodatno podesiti pretragu onako kako želite. Ovi filteri rade na podacima u tablici koji su već dohvaćeni iz baze podataka na osnovu pretrage lijevo.

Nadmetanja otvarate klikom na naziv a dokument se otvara tablice (sl. u nastavku).


Nadmetanja koja su vam zanimljiva možete označiti (kućica 'Označi' u otvorenom dokumentu nadmetanja) te ih kasnije pronaći koristeći opciju 'Pretraži samo označene objave'. Ikonica pored naslova nadmetanja će promijeniti boju nakon označavanja, iz crne u crvenu. U kućicu 'Bilješka' možete upisati komentar te isti snimiti.

U filteru sa lijeve strane kod podešavanja parametara pretrage možete pretražiti svoje bilješke unoseći riječi koje ste zapisali u 'Bilješka'.

Nadmetanja koja otvorite možete jednostavno podijeliti sa kolegama e-mailom ili putem društvenih mreža (slika u nastavku).

IZMJENA KORISNIČKIH PODATAKA

U gornjem desnom uglu klikom na naziv vaše tvrtke otvorit će se dio sa vašim podacima i podacima o pretplati.

U osnovnim podacima možete dodati ili promijeniti e-mail adresu za primanje nadmetanja i računa. Također možete ažurirati i informacije o adresi, web stranici, mjestu i slično. Kada popunite polja sa novim podacima kliknite na 'Ažuriraj podatke'.

U tabu 'Izmijeni lozinku' možete promijeniti vaše korisničke podatke unošenjem postojeće te nove lozinke.

U posljednjem tabu 'Pretplate' možete provjeriti na koje servise ste pretplaćeni, status pretplate i do kada vaša pretplata traje.

Želimo vam ugodan rad i puno uspjeha u poslovanju!

Vaš Briefing