Praćenje tendera u BiH
TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVAK HELIKOPTERADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/392bd151-dd26-4914-8cee-73a836748a2c.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.4.2021. u 9:48  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI   1 412-3-1-60-3-49/21  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE  
IDB/JIB   4200742210034  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Armin Demirović  
Adresa   Mehmeda Spahe 7  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Sarajevo Centar (Sarajevo)  
Telefon   (033) 280-020  
Faks   (033) 590-220  
Elektronska pošta   investicije@fup.gov.ba  
Internet adresa   www.fup.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao pod I 1.  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao pod I 1.  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine  
I 5.c. Djelatnost   1 / 9  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Robe, Kupovina  
II 2. Podjela na lotove  
Da  
II 2.a. Broj lotova  
5
II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za  
Svi lotovi  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
Tekuće održavanje i popravak helikoptera  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Tekuće održavanje i popravak helikoptera  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34000000-7   Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne   2 / 9  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Ne  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
kao u TD  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
kao u TD  
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost  
kao u TD  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
kao u TD  
III 9. Rezervisan ugovor  
Ne  
III 12. Ostali posebni uslovi koji se odnose na izvršenje ugovora, posebno vezano uz sigurnost isporuke i sigurnost  
klasificiranih podataka  
kao u TD  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije   3 / 9  
27.4.2021.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Ne  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   04.05.2021. 12:00   4 / 9  
ANEKS B  
Broj lota  
1
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Godišnja inspekcija za helikopter BELL 206B sa izdavanjem CRS-a za sve izvršene radove za 2021. godinu  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Godišnja inspekcija za helikopter BELL 206B sa izdavanjem CRS-a za sve izvršene radove za 2021. godinu  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34730000-3   Dijelovi aviona, svemirskih letjelica i helikoptera  
III Ukupna količina ili obim ugovora   2 3.000,00 KM  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   2 3000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
do ispunjenja obaveza  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
kao u TD  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   27.04.2021.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   04.05.2021. 12:00   5 / 9  
ANEKS B  
Broj lota  
2
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za helikopter BELL 206B  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za helikopter BELL 206B  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34730000-3   Dijelovi aviona, svemirskih letjelica i helikoptera  
III Ukupna količina ili obim ugovora   1 0.000,00 KM  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 0000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
do ispunjenja obaveza  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
kao u TD  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   27.04.2021.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   04.05.2021. 12:00   6 / 9  
ANEKS B  
Broj lota  
3
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Provjera tehnike pilotiranja za produženje ovlaštenja za upravljanje helikopterom BELL 206 B  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Provjera tehnike pilotiranja za produženje ovlaštenja za upravljanje helikopterom BELL 206 B  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34731700-7   Dijelovi helikoptera  
III Ukupna količina ili obim ugovora   5 00,00 KM  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   5 00,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
do ispunjenja obaveza  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
kao u TD  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   27.04.2021.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   04.05.2021. 12:00   7 / 9  
ANEKS B  
Broj lota  
4
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Nabavka mobilnog akumulatora za pokretanje motora  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Nabavka mobilnog akumulatora za pokretanje motora  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34731700-7   Dijelovi helikoptera  
III Ukupna količina ili obim ugovora   8 .235,04  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   8 235,04  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
do ispunjenja obaveza  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
kao u TD  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   27.04.2021.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   04.05.2021. 12:00   8 / 9  
ANEKS B  
Broj lota  
5
I Opis  
I 1. Naziv predmeta ugovora  
Opravka radio stanice za helikopter  
I 2. Kratak opis predmeta ugovora  
Opravka radio stanice za helikopter  
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   34741000-3   Oprema za letjelice  
III Ukupna količina ili obim ugovora   1 .000,00  
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM   1 000,00  
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
do ispunjenja obaveza  
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
kao u TD  
VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
Rok za preuzimanje tenderske   27.04.2021.  
dokumentacije  
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   04.05.2021. 12:00   9 / 9  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.