Praćenje tendera u BiH
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKOSTRUKCIJI I IZGRADNJI 15 STAMBENIH JEDINICA U OPĆINI SREBRENICADirektni link:
https://docs.ejn.gov.ba/Procurement/30f75841-7557-4ca5-aabc-31a2303432a6.html

Adresa: Maršala Tita 9a/I  
Telefon: (033) 251-590  
Faks: (033) 251-595  
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba  
Web: https://www.ejn.gov.ba  
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:28.4.2020. u 12:01  
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI   6 68-1-3-31-3-58/20  
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN  
I 1. Podaci o ugovornom organu  
Naziv   FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA  
IDB/JIB   4200750400004  
Kontakt osoba/Služba za kontakt   Alen Fazlić  
Adresa   Hamdije Čemerlića br. 2  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Novo Sarajevo (Sarajevo)  
Telefon   (033) 214-865  
Faks   (033) 265-811  
Elektronska pošta   fmroi_statistika@bih.net.ba  
Internet adresa   www.fmroi.gov.ba  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije  
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost  
I 5.a. Vrsta  
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN  
I 5.b. Nivo  
Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine  
I 5.c. Djelatnost   1 / 5  
Izvršna vlast  
I 6. Zajednička nabavka  
Ne  
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?  
Ne  
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA  
II 1. Vrsta ugovora  
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo  
II 2. Podjela na lotove  
Ne  
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?  
Ne  
II 4. Opis  
II 4.a. Naziv predmeta ugovora  
SDF-Izvođenje građevinskih radova na rekostrukciji i izgradnji 15 stambenih jedinica u Općini Srebrenica.  
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora  
Izvođenje građevinskih radova na rekostrukciji i izgradnji 15 stambenih jedinica u Općini Srebrenica.  
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)  
Glavni rječnik  
Kod   Opis  
Glavni predmet   45211300-2   Građevinski radovi na kućama  
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci  
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?  
Ne  
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora  
Dato u tenderskoj dokumentaciji.  
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM  
538000,00   2 / 5  
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova  
Mjesto izvođenja radova je područje Općine Srebrenica.  
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja  
Rok za izvođenje radova je 100 kalendarskih dana.  
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE  
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?  
Da.  
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.  
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise  
Dato u tenderskoj dokumentaciji.  
III 4. Ograničenja za učešće  
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.  
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  
Dato u tenderskoj dokumentaciji.  
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost  
Dato u tenderskoj dokumentaciji.  
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost  
Dato u tenderskoj dokumentaciji.  
III 9. Rezervisan ugovor  
Ne  
III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima  
III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju  
Ne  
III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova  
Ne   3 / 5  
ODJELJAK IV: POSTUPAK  
IV 1. Vrsta postupka  
Otvoreni postupak  
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora  
Najniža cijena  
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije  
25.5.2020.  
IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?  
Ne  
IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?  
Da  
IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?  
Ne  
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Datum i vrijeme   25.05.2020. 10:00  
IV 8. Rok za otvaranje ponuda  
Adresa i mjesto   Ul.Hamdije Čemelića br. 2, Sarajevo  
Datum i vrijeme   25.05.2020. 10:30   4 / 5  
ANEKS A  
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće  
Kontakt osoba   Alen Fazlić  
Adresa   Hamdije Čemerlića br. 2  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Novo Sarajevo (Sarajevo)  
Telefon   (033) 648-880  
Faks   (033) 524-124  
Elektronska pošta   izbjeglice@fmroi.gov.ba  
Internet adresa   www.fmroi.gov.ba  
I 4. Adresa za dodatne informacije  
Kontakt osoba   Alen Fazlić, Munir Majdanac  
Adresa   Hamdije Čemerlića br. 2  
Poštanski broj   71000 Sarajevo (bhp)  
Općina/Grad   Novo Sarajevo (Sarajevo)  
Telefon   (033) 648-880  
Faks   (033) 524-124  
Elektronska pošta   izbjeglice@fmroi.gov.ba  
Internet adresa   www.fmroi.gov.ba   5 / 5  

© 2024 - Briefing e-servisi d.o.o.        Izrada: IT odjel d.o.o.